Waar kunnen we je mee helpen?
Waar kunnen we je mee helpen?

Mijn account

Log nu in en ontdek alles wat Tennisleraren te bieden heeft.

Inloggen

Lid worden

Ontdek nu de vele voordelen als lid van VNT!

Ontdek

Juridisch advies

De VNT verleent juridisch advies aan haar leden omtrent arbeidsovereenkomsten, werkgeschillen en andere voorkomende problemen die verband houden met de beroepsuitoefening van een tennisleraar. Hoe gaat het in zijn werk? Als je een zakelijke vraag hebt waar je zelf niet uitkomt, dan kan je die per mail voorleggen aan de VNT. Heeft de vraag een juridisch karakter en is het advies nodig van een jurist, dan wordt de vraag doorgestuurd naar de ‘huisadvocaat’ van de VNT, die jouw vraag binnen een aantal dagen beantwoordt. Deze dienst wordt  gratis aan leden van de VNT verleend.

Verzoeken om juridische advies, die geen arbeidsrechtelijke component hebben, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. 

De juridische advisering van de VNT betreft zogenoemde ‘eerstelijnsadvisering’. Hieronder valt het verstrekken van algemene informatie, het maken van globale analyses en het geven van een eerste advies in juridische vraagstukken. Het gaat om de beantwoording van (korte) juridische vragen.

Vragen die onder eerstelijnsadvisering zouden kunnen vallen, zijn bijvoorbeeld:

 1. Mijn opdrachtgever heeft mij een voorstel gedaan voor een nieuw contract. Een aantal voorgestelde clausules zijn voor mij niet helemaal duidelijk. Zouden jullie kunnen aangeven wat deze bepalingen precies inhouden? Wat zijn de consequenties voor mij als ik hiermee instem?
 2. Er is mij recentelijk ontslag aangezegd. Mijn werkgever heeft mij vervolgens een voorstel gedaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wat is mijn onderhandelingspositie? Is het verstandig dit voorstel te accepteren? Wat kan ik nu het beste doen?
 3. Mijn werkgever heeft eenzijdig besloten mijn lestijden aan te passen. Mag mijn werkgever dit zomaar doen? Wat zijn mijn rechten en plichten in dit verband?

De VNT zal bij ontvangst van het verzoek om juridisch advies bepalen of het verzoek zich leent voor eerstelijnsadvisering. Onze ervaring is dat VNT-leden in verreweg de meeste gevallen met het door ons gegeven eerstelijnsadvies verder kunnen.

In gevallen waarin toch verder juridisch advies gewenst is, of in kwesties waarin bijvoorbeeld een juridische procedure moet worden gestart, is het mogelijk om onze huisadvocaat te vragen om juridisch advies. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het schrijven van brieven, het opstellen van contracten, het voeren van onderhandelingen over een contract of naar aanleiding van een geschil, het namens jou opstarten van een juridische procedure bij de rechter, of het namens jou voeren van verweer in een juridische procedure. Dit betreft zogenoemde ‘tweedelijnsadvisering’. De VNT voorziet niet in tweedelijnsadvisering. Wel kan de huisadvocaat jou als VNT-lid bijstaan tegen een gereduceerd uurtarief. Voor tweedelijnsadvisering zal altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden. Als jij en de huisadvocaat het eens worden over de te verstrekken opdracht en te verrichten werkzaamheden, dan gaat onze huisadvocaat voor jou aan de slag.

Mediation

Naast juridische bijstand faciliteert de VNT ook mediation. Wat is het? Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) met de partijen die met elkaar in conflict zijn, op zoek gaat naar een voor partijen aanvaardbare oplossing van het conflict. Kenmerkend voor mediation is dat partijen zélf aan een oplossing werken en de mediator ze in dit proces begeleidt.

Voordelen van mediation:

 • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure
 • Mediation is goedkoper dan een juridische procedure
 • De partijen komen in samenspraak zelf tot een oplossing
 • Alle partijen hebben inspraak, iedereen wordt gehoord
 • Mediation is vertrouwelijk
 • Mediation streeft naar een duurzame oplossing

Kosten & voorwaarden

Rechtsbijstand in juridische procedures en mediation worden aan VNT leden aangeboden tegen een zeer voordelig tarief. Je dient wel meer dan zes maanden lid te zijn van de VNT en je contributie te hebben voldaan.

 Nog vragen over juridisch advies of mediation? Bel of mail ons!

Actueel

 • Nieuwsbrief augustus 2023

  01/09/2023
 • Nieuwsbrief april 2023

  26/04/2023
 • Handige Website Links

  15/03/2023
Meer nieuws
Copyright © 2019 - Vereniging Nederlandse Tennisleraren - Design & Realisatie: Webheads B.V.