Waar kunnen we je mee helpen?
Waar kunnen we je mee helpen?

Mijn account

Log nu in en ontdek alles wat Tennisleraren te bieden heeft.

Inloggen

Lid worden

Ontdek nu de vele voordelen als lid van VNT!

Ontdek

Over ons

De website www.tennisleraren.nl wordt beheerd door vereniging van Nederlandse tennisleraren. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:
Vereniging Nederlandse tennisleraren
Papendallaan 60

6816 VD Arnhem
Tel.: 06 – 57 85 40 25
E-mail: vnt@tennisleraren.nl

Waarom deze privacyverklaring?

Als onderneming zijn wij verplicht jou te informeren over hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Wat gebeurt hiermee? Met welk doel? En hoe worden ze bewaard en beveiligd? Dat en meer staat beschreven in deze privacyverklaring. We hebben ons uiterste best gedaan deze voor jou zo volledig, beknopt, transparant, begrijpelijk en toegankelijk mogelijk te maken. We hopen dat dit gelukt is. Is er desondanks iets niet duidelijk of heb je een vraag over een specifiek onderdeel uit deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via vnt@tennisleraren.nl

Wij verzamelen en verwerken alleen persoonlijke gegevens als je deze bewust aan ons hebt verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen en namen en gebruiken deze alleen voor dat doel waarvoor ze écht nodig zijn. We doen dus niks geks met je gegevens en zullen deze al helemaal niet verkopen. Je persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

Welke gegevens verzamelen we van je?

Wanneer jij ons inschrijfformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet, zullen we je vragen om een aantal gegevens in te vullen of toe te sturen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats
 • Bankrekeningnummer
 • Opleiding tennisleraar
 • Bondsnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Waarvoor hebben we deze persoonsgegevens nodig?

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres en andere gegevens die je invult op het inschrijfformulier op deze website worden alleen gebruikt om jou in ons administratie systeem te zetten als lid zijnde.
 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Dit doen we alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief.
 • Het analyseren van het bezoekersgedrag ter verbetering van onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics (zie ook het onderdeel Cookies). Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens.
 • Na afloop van seminars vragen wij onze klanten vaak een evaluatieformulier in te vullen. Deze (online) formulieren bewaren wij in een map bij ons op kantoor. We gebruiken deze formulieren waarvoor die bedoeld zijn: het evalueren van onze seminars.

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens.

Delen we je persoonsgegevens met derden?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer worden je gegevens wel verstrekt aan derden?

 • Administratiekantoor / belastingadviseur: voor inzage in facturen met adresgegevens
 • Websitehoster: voor de opslag van gegevens uit de formulieren op onze website
 • MailChimp: voor het versturen en analyseren van onze digitale nieuwsbrief
 • Google Analytics: voor het analyseren van bezoekgegevens van onze website

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Wij zullen je gegevens nooit langer dan nodig bewaren dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via vnt@tennisleraren.nl

 • Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen we je persoonsgegevens binnen vier weken uit de database verwijderen.
 • De gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na einde lidmaatschap.
 • De gegevens (administratie) in ons systeem bewaren we tenminste zeven jaar. Dit is onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
 • De analytische gegevens worden in ons Google Analytics account maximaal 26 maanden bewaard en zijn geanonimiseerd.

Je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?

Daar doen we niet moeilijk over. Je hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Wij zullen op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in het verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zullen wij in ieder geval binnen vier weken reageren.

Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek in dat geval mailen naar vnt@tenisleraren.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Verder willen we je er op wijzen dat je – mocht er aanleiding toe zijn – de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. En nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze computer zijn met zoveel mogelijk passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. En onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding herken je aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL (beginnend met https://).

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vnt@tennisleraren.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Indien wij besluiten onze privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. Wij raden je daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als je vragen of verzoeken hebt over ons privacybeleid, dan kun je dit ons laten weten door een e-mail te sturen naar vnt@tennisleraren.nl

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken we gebruik van cookies. In deze cookieverklaring leggen we je uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze voor dienen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd, wanneer je onze website opnieuw bezoekt.
Meer weten over cookies? Bekijk dan eens de website van ConsuWijzer.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Zonder deze cookies werken bepaalde onderdelen niet of kunnen deze niet worden gebruikt.

WordPress
Onze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek aan onze website maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de privacyverklaring van Automattic.

Embedded content
Op bepaalde webpagina’s kan gebruik gemaakt worden van content die op andere sites wordt gehost en door ons wordt ontsloten. Een voorbeeld hiervan is een YouTube video. Deze ontsloten / embedded content maakt vaak gebruik van cookies. Wat deze externe partijen vervolgens met deze cookies en persoonsgegevens doen, kun je terugvinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Van YouTube vind je hieronder het privacybeleid:

Analyticscookies

Met deze cookies worden op www.tennisleraren.nl geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Wij gebruiken deze gegevens om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken

Google Analytics
We willen graag weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics, een webdienst van het Amerikaanse bedrijf Google. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

 • De gegevens die we in Google Analytics verzamelen wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd en versleuteld. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt en we kunnen je daardoor niet persoonlijk herleiden;
 • hebben we het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google uitgeschakeld;
 • hebben we Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
 • worden de analytische gegevens in ons Google Analytics account maximaal 26 maanden bewaard;
 • kan Google de analytics informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees meer over het privacybeleid van Google of over het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-extensie downloaden die dit voorkomt. Let op: deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor www.tennisleraren.nl. De browser-extensie kun je hier downloaden.

Social media
We willen het jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de pagina’s en berichten op onze website te delen via social media. Dit kan door gebruik te maken van social media deelbuttons op onze website. Deze buttons worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door AddThis en de socialmediakanalen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent, zodat je niet elke keer op bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen.

Van de onderstaande socialmediakanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen (die regelmatig kunnen wijzigen) van de betreffende socialmediakanalen en AddThis om te weten hoe zij met je persoonsgegevens omgaan:

Misselijk geworden van alle cookies?

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit doe je door naar je browserinstellingen te gaan. Gebruik hierbij eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit doet. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wil je meer uitleg over het uitschakelen van cookies? Op de website van de Consumentenbond wordt hiervoor een duidelijk stappenplan beschreven.

Vragen, tips of andere feedback?

Neem dan gerust contact met ons op via:

vnt@tennisleraren.nl

 

Actueel

 • Nieuwsbrief augustus 2023

  01/09/2023
 • Nieuwsbrief april 2023

  26/04/2023
 • Handige Website Links

  15/03/2023
Meer nieuws
Copyright © 2019 - Vereniging Nederlandse Tennisleraren - Design & Realisatie: Webheads B.V.